NAGU GUIDEN
MEDIA INFO

Radannons Omfattar företagets namn och telefonnummer med link till egen hemsida. Kostnad 8 €/ mån + MOMS, faktureras per år.
t.ex Strandbo Group
tel (02) 123456
Annons Omfattar företagets "logo" (storlek 150*150) med link till egen hemsida. Kostnad 15 €/ mån + MOMS,
faktureras per år.
Hemsida Omfattar hemsida på Internet, (max 0,5 MB) med adressen www.nagu.net/mittföretag och radannons. 

Hemsidan kan likväl användas vid annan marknadsföring på internet.

Kostnad 9 €/ mån + MOMS,
faktureras per år.

Den färdigställda hemsidan levereras i elektronisk form.  Uppdatering a´ 20 €  + MOMS.

Uppgörandet av hemsida Omfattar design och uppgörandet av en hemsida för företaget omfattande text, bilder etc. Kostnad enligt tidsdebitering a´ 35 € + MOMS per timme eller enligt offert.
Svarstjänst Omafattar regelbunden tömning av E-postlåda samt önskade åtgärder såsom utskick av brochyr eller vid. som fax. Enligt önskad servicenivå.
Kontaktuppgifter NTT TuTech AB
Tom Carling

Gyttjavägen 4-1
21650 NAGU

Tel: 040 5861317
E-post: tom.carling@nagu.net

18.01.2006

Copyright © NTT  Tutech Ab